Allmänna villkor / Hyresvillkor


§ 1. Tillämplighet

Dessa villkor skall gälla mellan EventSyd (nedan nämnd som uthyraren) och hyrestagaren om ej annat avtalats.

§ 2. Ägare

All utrustning tillhör uthyraren. Hyrestagaren får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller överlåta utrustningen utan uthyrarens skriftliga tillstånd.

§ 3. Bokning

Alla förstagångskunder måste boka minst 7 dagar innan aktuellt hyrestillfälle. Hyrestagare med betalningsanmärkningar hos kronofogden får ej hyra. Bokningen träder i kraft när bokningsbekräftelsen är mottagen och godkänd av uthyraren.

§ 4. Uthämtning

Vid uthämtning hos uthyraren: Personen som står på bokningen måste personligen närvara vid uthämtning. Giltig legitimation skall uppvisas (endast Svenskt körkort, pass eller Svenskt ID kort gäller). Det är hyrestagarens uppgift att kontrollera att all beställd och nödvändig utrustning hämtas vid hämtningstillfället.

Om utkörning är bokad: Personen som står på bokningen måste personligen ta emot utrustningen. Giltig legitimation skall uppvisas (endast Svenskt körkort, pass eller Svenskt ID kort gäller). Det är hyrestagarens uppgift att kontrollera att all beställd och nödvändig utrustning har blivit levererad. 

§ 5. Priser/Betalning/Återlämning

Alla våra hyrespriser är exklusive moms och avser den första dygnshyran. Alla priser avser avhämtning/återlämning i uthyrarens lokal, utan montering, om ej annat överenskommits. I övriga fall tillkommer för varje tillfälle och för gällande transportsätt aktuell fraktkostnad eller monteringsavgift. Fraktkostnad och monteringsavgift baseras på postnummer och antalet produkter.

Debitering sker per påbörjad 24-timmarsperiod och avser bokad tid. För sent tillbakalämnad utrustning debiteras för varje påbörjad timme med 20% av dygnsbeloppet av hyrd utrustning (dock minst 200 kr/timme).

För privatpersoner skall betalning ske kontant, med kort eller med Swish vid uthämtning.

Företag kan få 10 dagar kredit mot faktura. Då krävs det att uthyraren har mottagit ett aktuellt registreringsbevis senast 1 vecka innan hyrestillfället samt att företaget saknar betalningsanmärkningar. Fakturaavgift tillkommer med 50 kr.

Vid återlämning ska utrustningen vara i samma skick som när den hämtades. All utrustning ska vara avtorkad och rengjord från eventuella tejprester, stearinfläckar och dryckesspill. Alla kablar ska vara avtorkade, ihoprullade som dom var när dom hämtades och fria från tejprester (endast sk. Gaffa tejp får användas). Om uthyraren måste rengöra och/eller rulla ihop debiteras 200 kr per produkt.

§ 6. Hyrestagarens ansvar/skyldighet

Hyrestagaren bär ensam fulla ansvaret under hela hyrestiden. Det är hyrestagarens skyldighet att utrustningen är försäkrad mot stöld, brand, skada etc. till dess fulla värde under hela hyresperioden. Vid skada eller eventuell förlust av hela eller delar av den hyrda utrustningen är hyrestagaren skyldig att meddela uthyraren direkt utan dröjsmål.

Det är vidare även hyrestagarens skyldighet att ersätta uthyraren ekonomiskt för skada eller förlust inom tre dagar. Detta gäller oavsett om hyrestagaren väntar på svar från sitt försäkringsbolag eller om hyrestagarens försäkringsbolag gjort avdrag för självrisk eller andra nedsättningar. Uthyraren ansvarar EJ för produkterna när hyrestagaren transporterar/lastar eller använder produkterna, allt som förstörs kommer att efterfaktureras inköpspris + 25%.

Hyrestagaren ansvarar för att utrustningen monteras, installeras och handhas på sådant sätt att skada ej sker.

Uthyraren ansvarar ej för fel eller skador på utrustning eller person, pga av felaktigheter i lokalens elsystem, felaktig installation eller anslutning till annan utrustning. Det är hyrestagarens ansvar att ta reda på om vissa produkter får användas i den lokal som är tilltänkt för de hyrda produkterna. I vissa lokaler kan det vara förbjudet att använda rök-, skum-, snö- och bubbelmaskiner. Det är hyrestagarens ansvar att se till att man inte torrkör maskinerna så att pumparna går sönder. Maskinen skall stängas av innan vätskan tar slut. Särskilda bestämmelser gäller för uppsättning av lasers (läs mer om detta på www.stralsakerhetsmyndigheten.se).

§ 7. Driftsavbrott

Uthyraren ansvarar för att utrustningen fungerar vid hyrestidens början. Skulle något fel uppstå under hyrestiden är det hyrestagarens skyldighet att meddela det utan dröjsmål. Uthyraren skall därmed om möjligt reparera eller ersätta med likvärdig produkt. Avdrag på hyran sker endast för den tid utrustningen ej fungerat, och bara om hyrestagaren har ringt och meddelat därom.

Uthyraren kan ej hållas ansvarig för uteblivna intäkter, kostnader eller olägenheter pga av fel på utrustningen eller för omständigheter som uthyraren ej råder över.

§ 8. Avbokning

Avbokning av bokad utrustning måste göras senast 7 dagar innan hyrestidens början. Därefter utgår en avbokningsavgift enligt följande: 4-7 dagar innan: 15% av hyresbeloppet, 2-3 dagar innan: 30% av hyresbeloppet, 24 timmar innan: 50% av hyresbeloppet, Ej avhämtad bokad utrustning debiteras full hyra.

§ 9. Montering

Vid de tillfällen uthyraren ansvarar för montering är det hyrestagarens uppgift att göra en slutbesiktning av riggad/upphängd utrustning.

§ 10. Stöld

Utrustningen räknas som mycket stöldbegärlig. Hyrestagaren förbinder sig till att hålla utrusningen under uppsikt då den används och förvara den i låst utrymme, helst utan fönster när den ej används. Utrustningen får under inga omständigheter förvaras i fordon annat än under transport. Vid förlust kommer inköpsvärdet av ny utrustning att debiteras hyrestagaren.


Personuppgifter / integritetspolicy

När du skickar en bokningsförfrågan hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer. I samband med din registrering och bokningsförfrågan godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt GDPR rätt att få ta del av den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss så hjälper vi dig och skulle det vara så att vi råkar ut för ett dataintrång eller dataförlust så kontaktar vi berörd myndighet inom 72 timmar.

Uthyraren behandlar även dina personuppgifter för att skicka marknadsföring via e-post och sms. Vi rekommenderar även produkter på vår hemsida samt möjlighet att skicka personliga erbjudanden. Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring.

Uthyraren respekterar alla användares information och ser till att de personuppgifter du lämnar oss behandlas konfidentiellt. Vi använder din information för att slutföra beställningar så snabbt och enkelt som möjligt. Vi använder endast denna information med ditt tillstånd. Din personliga information kommer inte att säljas till tredje part och gör dem tillgängliga endast för parter som är involverade i behandlingen av din beställning.


Cookies policy för EventSyd.se

Detta är Cookies policy för EventSyd.se, tillgänglig från https://eventsyd.se

Vad är kakor

Nästan alla professionella webbplatser använder cookies, små filer som laddas ned till din dator, för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information vi samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi delar också hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men det kan påverka vissa delar av webbplatsens funktionalitet.

För mer allmän information om cookies se Wikipedias artikel om HTTP Cookies.

Så använder vi kakor

Vi använder cookies av olika skäl. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet inaktivera funktionaliteten och funktionerna som de lägger till på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies om du är osäker på om du behöver dem eller inte om de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

Inaktiverar kakor

Du kan förhindra att cookies ställs genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälpavsnitt för hur du gör det). Var medveten om att inaktivera cookies kommer att påverka funktionaliteten för detta och många andra webbplatser som du besöker. Inaktivera cookies kommer vanligen att resultera i att du även inaktiverar vissa funktioner och funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Kakor vi ställer in

 • Beställer behandlingsrelaterade cookies

  Denna webbplats erbjuder e-handels- eller betalningsfaciliteter och vissa cookies är viktiga för att säkerställa att din beställning kommer ihåg mellan sidor så att vi kan bearbeta det ordentligt.

 • Webbplatsinställningar cookies

  För att ge dig en bra upplevelse på den här webbplatsen ger vi funktionaliteten för att ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För att komma ihåg dina preferenser måste vi ställa in cookies så att denna information kan ringas närhelst du interagerar med en sida påverkas av dina inställningar.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från tredje part du kan stöta på via den här webbplatsen.

 • Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker som hur länge du spenderar på webbplatsen och sidorna du besöker så att vi kan fortsätta att producera engagerande innehåll.

  Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan.

 • När vi hyr ut produkter är det viktigt för oss att förstå statistik om hur många av besökarna på vår sida som faktiskt gör ett köp och som sådan är den typ av data som dessa cookies ska spåra. Detta är viktigt för dig eftersom det innebär att vi kan exakt göra affärsprognoser som gör att vi kan övervaka våra reklam- och produktkostnader för att garantera bästa möjliga pris.

 • Vi använder också sociala medier knappar och / eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera på följande sociala medier, inklusive; {Facebook, Instagram}, ställer in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplats eller bidra till de uppgifter de innehåller för olika ändamål som beskrivs i deras respektive privatliv politik.

Mer information

Förhoppningsvis har det förtydligat saker för dig och som tidigare nämnts om det finns något som du inte är säker på om du behöver eller inte är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade om det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Men om du fortfarande söker mer information kan du kontakta oss genom via info@eventsyd.se


PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV


Genom att trycka på "Prenumerera" bekräftar du att du vill ha EventSyds nyhetsbrev och godkänner att EventSyd behandlar dina personuppgifter enligt EventSyds integritetspolicy.


Lägg till produkt
Se totala kostnaden
Skicka förfrågan